NWO |prof.dr.MTM (Marc) Koper

2022-03-19 07:27:36 By : Mr. Peter Zhao

Alles om tot een succesvolle aanvraag te komen

NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse mét impact

NWO verbindt agenda’s, wetenschap en samenleving

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond toekenningen, nieuwe calls en het beleid van NWO

NWO is de belangrijkste Nederlandse wetenschapsfinancier en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap

Marc Koper (1967) is hoogleraar Katalyse en oppervlaktechemie aan de Universiteit Leiden. Hij is een internationaal leidend chemicus die uitblinkt op het terrein van elektrochemie, een deelgebied van de scheikunde dat elektrische energie gebruikt om chemische bindingen te maken of te verbreken. Met zijn fundamentele werk levert Koper cruciale bijdragen aan het vergroenen van onze energievoorziening en de chemische industrie.

Marc Koper bestudeert fenomenen en materialen die een rol spelen in elektrochemische processen. In de elektrochemie plaats je twee elektroden van een geleidend materiaal zoals koper of platina in een vloeistof met daarin een opgelost zout, het zogenaamde elektrolyt. Door een elektrische spanning over de elektroden te zetten, zet je chemische reacties in gang in het elektrolyt. Met deze techniek kan groene stroom worden gebruikt om op een schone manier chemische producten zoals brandstoffen, plastics of kunstmest te maken uit bijvoorbeeld kooldioxide, zuurstof en stikstof.

Marc Koper onderscheidt zich in dit veld met zijn unieke aanpak. Als één van de weinigen ter wereld combineert hij theoretische en computationele methoden met geavanceerde microscopische en spectroscopische technieken om elektrochemische reacties te volgen. Zo verwerft hij gedetailleerde inzichten in de chemie op het grensvlak tussen de elektrodes en het elektrolyt. Ook onderzoekt hij zo de precieze werking van katalysatoren die dit proces verbeteren.

Hij begreep onder meer als één van de eersten welke rol oplosmiddelen in de samenstelling en de zuurgraad van het elektrolyt spelen. Hij legde de basis voor ons huidige begrip van de manier waarop reacties aan elektrodes afhangen van de precieze structuur van het oppervlak van een elektrode, en zag als eerste hoe het oppervlak van een platina-elektrode tijdens een elektrochemische reactie op atomaire schaal verandert. Daarnaast is Koper een leidend wetenschapper op het terrein van elektrokatalytische omzetting van kooldioxide naar brandstoffen en hernieuwbare grondstoffen, onder andere vanwege zijn innovatieve theorieën over hoe koolwaterstofmoleculen worden gevormd op koperoppervlakken.

Koper’s fundamentele werk is van groot belang om duurzame alternatieven te ontwikkelen voor op fossiele brandstoffen gebaseerde processen. Zo ontwierp hij nieuwe katalysatoren voor de omzetting van biomassa in grondstoffen voor de chemische industrie en ontwikkelde hij goedkope en controleerbare processen om van kooldioxide bruikbare grondstoffen zoals aardgas te maken.

De chemicus is de spil in vele nationale en internationale multidisciplinaire consortia. Hij ontving reeds meerdere prestigieuze eerbewijzen, zoals de Allen J. Bard Award for Electrochemical Science van de Electrochemical Society, de Faraday Medal van de Britse Royal Society of Chemistry en de Hellmuth Fischer Medal van German Society for Chemical Technology. Hij is een actief lid van verschillende wetenschappelijke organisaties, zoals het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse, de Holland Research School for Molecular Chemistry en het Advanced Research Center on Chemical Building Blocks. Tevens is hij momenteel President van de International Society of Electrochemistry. En hij werkt veelvuldig samen met de chemische industrie in en buiten Nederland.

De Spinozacommissie acht de bijdragen van Marc Koper aan het fundamentele begrip van elektrochemie van cruciaal belang om de belofte van dit vakgebied te kunnen waarmaken. Zij ziet in hem niet alleen een excellent onderzoeker, maar ook de voorman die alle benodigde expertise bij elkaar brengt en jonge mensen inspireert om een actieve bijdrage te leveren aan de transitie naar een op hernieuwbare bronnen gebaseerde samenleving.

geboren op 5 mei in Soest

ontvangt fellowship van de Franse gemeenschap in België

behaalt masterdiploma in de elektrochemie aan de Universiteit Utrecht en krijgt Unilever Onderzoeksprijs voor zijn afstudeerscriptie

promoveert cum laude aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar instabiliteit, oscillaties en chaos in elektrochemische systemen

Marie Curie fellow aan de Universität Ulm, Duitsland, ontvangt NWO Talentbeurs

KNAW fellow aan de TU Eindhoven in de groep van Spinozalaureaat Rutger van Santen

universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven

benoemd tot hoogleraar Katalyse en Oppervlaktechemie aan de Universiteit Leiden en ontvangt Vici-financiering voor onderzoek naar werking van brandstofcellen

visiting professor bij het Catalysis Research Center van de Hokkaido University in Japan

krijgt Hellmuth Fischer Medal van DECHEMA (German Society for Chemical Technology)

wint de Carl Wagner Memorial Award van de Electrochemical Society en laat zien dat de vorming van zuurstof tijdens waterelektrolyse met goudelektroden heel anders werkt dan tot dan toe werd gedacht

visiting professor bij de Université de Paris Denis Diderot

visiting professor bij het Catalysis Research Center van de Hokkaido University in Japan. Ontwikkelt goedkoop en controleerbaar proces om van kooldioxide aardgas te maken en

benoemd tot lid van de KNAW en ontvangt Faraday Medal van de UK Royal Chemical Society

verkozen tot president van de International Society of Electrochemistry. Observeert als eerste de microscopische veranderingen in een platinum elektrode in actie en ontdekt

ontvangt Allen J. Bard Award for Electrochemical Science van de Electrochemical Society

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur.

Inschrijven nieuwsbrief